Czego „nie boi” się Donald Tusk

Pan senator JF Libicki był popełnił kolejną genialną notkę dziś.
Ciekawie spointował ją Marcin Gugulski

Jeśli … wszem i wobec ktoś ogłasza, że czegoś się nie boi, to zwykle jest tak, że rzecz, o której mówi wywołuje u niego absolutną panikę.

JF Libicki

„Nie boję się konkurencji, tylko własnych słabości”

„Nie boję się więzienia”

D. Tusk


Cóż, trafna obserwacja…

Marcin Gugulski

http://jflibicki.salon24.pl/523159,puszczajace-nerwy#comment_7926357