Cuda, cuda ogłaszają – by Zbigniew Kuźmiuk

1. Jak należało się spodziewać, na wczorajszej konferencji prasowej poświęconej rozdysponowaniu środków z budżetu UE na lata 2014-2020, premier Tusk obiecał Polakom, że jeżeli jego ekipa wyda te pieniądze, to Polska znajdzie się w grupie 20 najbogatszych państw świata, a strefę ubóstwa opuści przynajmniej 1,5 mln Polaków.

Ten pierwszy cel ma być osiągnięty dzięki temu, że poziom PKB na głowę mieszkańca w Polsce osiągnie w 2022 roku 80% średniej unijnej, a więc wzrośnie o 14 punktów procentowych (na koniec 2013 roku wynosi 66% średniej unijnej i wzrósł w ciągu 9 lat naszego członkostwa w UE o 16 punktów procentowych). Czytaj dalej

Cameron musi odejść – Siukum Balala

Rozdokazywali się nasi twitterowi mężowie stanu, że ho, ho. Minister Radosław wali  w Camerona ze swojego podstawowego narzędzia do uprawiania polityki zagranicznej, czyli z serwisu społecznościowego. Premier zaś w tefałenie wieczorową porą zmarszczył brwi, zrobił marsową minę i zamruczał groźnie, łokcie wystawiając na zewnątrz. Dla podstawowego tefałenowskiego targetu to jasny przekaz. Z nami te numery nie przejdą, Cameron musi ustąpić.

Panowie załóżcie szorty, wciągnijcie getry i zadajcie sobie dwa proste pytania. Premierem jakiego kraju w Europie jest Cameron ? Pytanie drugie : Przed kim i za co odpowiada ? Odpowiedź nie powinna nastręczać trudności. Cameron jest premierem Zjednoczonego Królestwa i odpowiada przed jego obywatelami z każdego wydanego funta wpłaconego do państwowej kasy jako podatek. Dba, aby każdy funt był wydany jak najbardziej racjonalnie i z jak największym pożytkiem społecznym. Dba również, aby pieniądze wpłacone przez podatnika nie wyciekały z systemu w sposób niekontrolowany.

Jak ma zareagować premier, który podczas porannej prasówki  dowiaduje się, że trójka oszustów z Czech w ciągu niespełna półtora  roku, wwożąc i wywożąc gromady dzieciaków i krewniaków, wydoiła brytyjski system socjalny na ponad 600 tysiecy funtow. Nie podam o jaką nację chodzi, bo boję się trochę tych polskich standardow politycznej poprawności ustanowionych przez Gazetę Wyborczą. Jeśli jednak przypomnę słowa piosenki śpiewanej przez Marylę Rodowicz ” … jadą wozy kolorowe taborami ” to inteligentny czytelnik powinien zorientować się o kogo chodzi.

Jak ma zareagować odpowiedzialny premier kiedy dowiaduje się, że dla tej gromady  dzieciaków przyznano lokale komunalne, po czym wszyscy wrócili do siebie, a przyznane  lokale przynoszą – prawem kaduka –  dochód bez opodatkowania osobom, którym te lokale przyznano. Jak ma reagować premier, który wie, że przeprowadza się fikcyjne rozwody, aby dzieci uzyskały większe zasiłki, rozwiedziona samotna matka home benefit, a tata rozwodnik dodatkowe mieszkanie komunalne typu ” studio ” Bo przecież musi mieć mieszkanie, choć on i tak mieszka z rodziną a ” studio ” idzie na wynajem. Takie rzeczy się zdarzają. Jakie działania powinien podjąć premier, który wie, że matka czwórki dzieci pobiera zasiłki w trzech różnych gminach, bo w trzech różnych gminach złożyła aplikacje o zasiłek. Nie wiem czy teraz działa już scentralizowany system rejestrowania przyznanych zasiłków, kiedyś nie było i takie kwiatki się zdarzały.

Brytyjski system socjalny jest niesłychanie szczodry. W skrajnym wypadku opłaci czynsz, rachunki za gaz, prąd i wodę. Zakupi dziecku mundurek do szkoły, łącznie ze strojem do wychowania fizycznego, doda również voucher do skorzystania ze środków masowej komunikacji w jakichś ważnych życiowych sprawach, na przyklad poszukiwanie pracy czy wizyta u lekarza. Symulacja przychodów i rozchodów dla dwóch czteroosobowych rodzin, gdzie w pierwszej jedna osoba pracuje za minimum krajowe, w drugiej rodzinie oboje rodzice są bezrobotni pokazuje tylko 33 funtową różnicę w przychodach na korzyść tej rodziny, w której jedna osoba pracuje. Po co więc pracować ? można przecież korzystać z socjala, a na czarno dorobić u Pakistańczyka.

System okazał się całowicie bezbronny wobec napływu takiej liczby imigrantów w tak krótkim czasie. Dodać wypada, imigrantów wyposażonych w bardzo specyficzny zyciowy spryt, który zdobyć można było tylko w komunizmie. Tu wszystko opiera się na oświadczeniach, nie ma obowiązku meldunkowego, nie ma ujednoliconego dowodu tożsamości, poza paszportem, z obowiązku posiadania, którego zwolniona jest jedynie królowa. Prawo jazdy  muszą wozić jedynie kierowcy zawodowi. Wystarczy mieć zafiksowany adres, unijny paszport  i już dla administracji stajemy się pełnoprawnym petentem. Zafiksowanych adresów można mieć i pięć, stąd ta kobieta pobierająca zasiłki w trzech różnych miejscach. U szwagra instalujemy telefon na siebie i po miesiącu mamy pierwszą fakturę za telefon, która jest poświadczeniem zameldowania pod konkretnym adresem, już możemy założyć konto w banku. U siostry rejestrujemy się jako posiadacz mobilnego netu, po miesiącu kolejna faktura. Do DVLA ( agencja wydająca prawa jazdy ) wysyłamy polskie prawo jazdy, nowe  angielskie prawo jazdy z adresem  zamieszkania podanym we wniosku, otrzymamy pocztą. Kolejny meldunek itd, itd.
Dziki kraj jak widać. Wszystko co robi rząd w sprawie zasiłków jest więc uszczelnianiem systemu, który jest dziurawy jak stary durszlak.

Panie premierze, panie ministrze nie napinajcie, więc wiotkich muskułów, nie użalajcie się również nad losem nieszczęsnych, ciemiężonych polskich dzieci, bo nie jesteście Marią Konopnicką. Z pomocą instrumentów, którymi dysponuje każdy rząd w UE, zróbcie coś dla rodziców tych dzieci, stwórzcie na początek 50 tysięcy miejsc pracy, tak by mogli wrócić do kraju, cieszyć się dziećmi i regularnie pobierać zasiłek na dzieci wypłacany przez polski ZUS.

Niezależnie od tego jakimi twitterowymi kartaczmi będzie minister Sikorski strzelał do Camerona to on i tak zrobi to co będzie korzystne i co najbardziej będzie odpowiadało jego wyborcom, ponieważ działa w systemie politycznym, który chyba jako ostatni w Europie potrafi wykreować polityka z jajami. Czytaj dalej