Litania do św. Barbary – w intencji cierpiących górników

Ja i moja rodzina modliliśmy się dzisiaj słowami tej litanii w intencji górników i ich rodzin, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy w KWK „Mysłowice – Wesoła”. Myślę, że jeśli można coś dla Nich zrobić to właśnie tyle. Ślę gorące prośby do Boga i świętej Barbary o o szczęśliwe uratowanie zaginionego górnika i powrót do zdrowia górników, którzy obecnie są w szpitalu.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami Abyś Nam bez Sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła, Abyś nam zjednała łaskę ostateczną, Abyś nam konającym przytomną byłą, Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim, Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła, Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała, Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała, Przez zasługi Twoje, Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą, Przez niewinną śmierć Twoją, Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił, Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe; uczynione dla Ciebie, Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje, Wielce uwielbiona przez Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... V: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, od nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.