Platforma Obywatelska w szponach terroryzmu! – by Natenczas Wojski…

Właściwie trudno jest określić cezurę czasową kiedy międzynarodowy terroryzm zagiął zbrojny parol na polityków PO, a jeszcze trudniej rozeznać i zrozumieć przyczyny brutalnych ataków krajowej ekstremy terrorystycznej na orędowników Zjednoczonej Europy, fajnego, wesołego państwa, prących do zgody, pojednania, dobrości i bezpieczeństwa.

Z konieczności spowodowanej blokadą informacyjną ze względów bezpieczeństwa, przypomnijmy tylko te ujawnione publicznie, z całą bezwzględnością sprawców dokonane akty terrorystyczne: Czytaj dalej