Mądre słowa Kafki

„Nie jest ko­nie­czne, byś wyszedł z do­mu, po­zos­tań przy sto­le, słuchaj, cze­kaj tyl­ko. Na­wet nie cze­kaj, bądź całkiem cicho i sam. Świat sam się przed tobą odsłoni, nie może być inaczej, będzie się wił przed tobą w ekstazie. ”

 

„Nie mar­nuj cza­su na poszu­kiwa­nie przeszko­dy – być może nie istnieje”