Filozoficzne rozmyślania przy rannym zmywaniu

14.08.2013

…. bo przy wszystkich innych podziałach ludzie dzielą się zasadniczo na takich co spędzają życie na poznawaniu ludzi i świata w ich różnorodności i wspaniałości, oraz na takich, co spędzają życie na utwierdzaniu siebie i innych w przekonaniu, że są we wszystkim najwspanialsi na świecie,.

A do których Ty się zaliczasz?